Datová centra

Monitoring a řízení

Řešení vhodná pro mobilní i micro datová centra, malé serverovny i velká datová centra. Získejte okamžitý přehled o stavu technologií, bezpečnosti, senzorech prostředí a dalších podpůrných systémech. Umožňuje zpětné analýzy všech dat a událostí a interoperabilitu s dalšími systémy.

Charakteristika

Monitoring a senzorické sítě

Služba integruje monitoring kritické infrastruktury a doplňkových zdrojů senzorických dat. Získejte okamžitý přehled o stavu technologií, bezpečnosti, senzorech prostředí a dalších podpůrných systémech s možností zpětné analýzy všech dat a událostí a interoperabilitu s dalšími systémy.

 • Dodávky a provoz kompletních řešení a infrastruktury na bázi IoT
 • Přímá integrace veřejných i privátních IoT sítí a senzorů.

Nadstavbové řízení

 • Nadstavba nad primárními řídícími systémy jednotlivých komponent kritické infrastruktury.
 • Řešení pro automatizační úlohy, optimalizační řízení a profilování provozních parametrů.

Digitalizace správních procesů

Digitalizace správních procesů budov i rozsáhlých areálů. Komplexní SCADA a CAFM systémy včetně integrace.

Výhody

Monitoring a senzorické sítě

 • Generuje vyšší dostupnost kritické infrastruktury 
 • Přispívá k optimalizaci provozních nákladů 
 • Jednoduchá integrace s DCIM 
 • Soulad s procesy a certifikací (např. ITIL) 
 • Personalizované ovládání celého systému 
 • Plně přizpůsobitelná implementace 
 • Otevřenost a bezpečnost řešení 
 • Rozšiřování a upgrade systému za plného provozu 
 • Podporuje rychlé nasazení a testování nových řešení
 • Poskytuje datovou základnu pro řízení energetických nákladů
 • Integruje monitoring v rámci logistických procesů
 • Podporuje povinné procesy sledování veličin

Nadstavbové řízení

 • Zásadně zvyšuje provozní efektivitu
 • Poskytuje přímou kontrolu a optimalizaci provozních nákladů

Digitalizace správních procesů

 • Poskytuje plnou digitalizaci správních procesů
 • Integruje komplexní monitoring provozních technoologií budov
 • Podporuje automatizaci správních činností

Vlastnosti

Monitoring a senzorické sítě

 • Real-time / near-time monitorovací systém 
 • Rychlá odezva, stabilita a integrované nadstavbové funkce díky použité platformě 
 • Škálovatelnost a modularita jádra systému
 • Možnost integrovat s libovolnými technologiemi, senzory a prvky bez omezení
 • Identifikace opakovaných negativních trendů prostřednictvím sofistikované analýzy dat 
 • Zjednodušené plánování & management díky analytickým funkcím nad dynamicky měřenými hodnotami, trendy (PUE, zatížení, kapacita zdrojů atd.) 
 • Propojitelnost s IT a OT monitorovacími a řídicími systémy, otevřené API

Nadstavbové řízení

 • Moderní PLC / iPC Linux architektura
 • Speciální HW komponenty na míru
 • Poskytuje provozní metriky pro integraci do dalších systémů

Digitalizace správních procesů

 • Komplexní podpora BIM modelů
 • Snadná integrace s BMS systémy
 • Správa provozní dokumentace
 • Revizní a servisní činnosti
 • Procesní workflow
 • Dispečerská vizualizace včetně 3D modelů

Pojďme spolupracovat