Datacentra

Zkoušky a uvedení do provozu

Testování a uvádění datacenter do provozu zahrnuje širokou škálu služeb, které musí vycházet z hluboké znalosti dynamického prostředí moderních datacenter. Vnímáme datové centrum nejen jako celek, ale rozumíme interakci jednotlivých kritických systémů a jejich vzájemným závislostem.

Vlastnosti

SAT/IST

Všechny základní produkty pro testování a uvádění datových center do provozu, jako
je Systems Acceptance Testing (SAT) a Integrated Systems Testing (IST), mají jasně definovaný rozsah a plán jednotlivých postupů a jejich sekvencí.

SAT slouží především k ověření toho, že zařízení bylo správně nainstalováno; v
souladu s projektovou dokumentací a v souladu s doporučeními výrobce. Poté se
testuje jeho chování a výkon v souladu s navrhovaným zatížením a případně také ve
stavu přetížení.

IST slouží k otestování datového centra jako komplexního systému, v rámci IST se
posuzuje datové centrum na všechny základní parametry jeho návrhu (projektové
dokumentace), především ve smyslu výkonu, servisovatelnosti a odolnosti proti
chybám. IST je základem důvěry pro budoucí řádné fungování každého datového
centra ve všech provozních stavech.

Koncepční návrhy

Komplexní plánování, příprava testování a uvádění datového centra do
provozu začíná již ve fázi koncepčního návrhu, aby se minimalizovala související rizika. Koncepční návrh musí zajistit, aby jednotlivé komponenty infrastruktury spolupracovali efektivně a účelně tak, aby se jednalo o koordinovaný systém, a ne nezávislé komponenty.

Služby

 • Systems Acceptance Testing (SAT)
 • Integrated Systems Testing (IST)
 • Systems Switching and Fault Simulation
 • Data Monitoring, Recording and Reporting
 • Test Script Development
 • Programme Sequencing
 • Dependency Management
 • Witnessing & Supervision
 • Comprehensive Reporting

Výhody

 • Méně neplánovaných odstávek a oprav
 • Informovaná pracovní síla
 • Všechny kritické systémy (napájení, chlazení a IT infrastruktura) fungují společně jako plně integrovaný systém

Pojďme spolupracovat