Data centra

Professional Services

Professional services doplňují naše základní projektové portfolio o služby, které garantují efektivní podporu v libovolné fázi životního cyklu vaší kritické infrastruktury. Naši konzultanti vás provedou celým životním cyklem, a to od předběžného posouzení proveditelnosti až po závěrečné testování a uvedení do provozu.

Vlastnosti

Konzultační služby

Využití našich služeb jako je audit a studie proveditelnosti vám umožní maximalizovat výhody v raných fázích projektu. Služby související s uvedením projektu do provozu a testováním vám umožní eliminovat slabé stránky během závěrečné fáze projektu. Dokážeme tak zajistit odpovídající návratnost investic (ROI).

Podpora a certifikace

Máme široký tým konzultantů s certifikací Uptime Institute Tier Designer (ATD) a Uptime Institute Tier Specialist (ATS). Zajišťujeme vlastními kapacitami komplexní podporu při tvorbě projektové dokumentace,  připravujeme plány pro testování na základě zkušenosti se stovkami obdobných projektů a v souladu s mezinárodně uznávanou metodikou.

Výhody

  • Efektivní podpora v libovolné fázi projektu
  • Zkušenosti odborného konzultanta a zároveň inženýra s praktickými dovednostmi
  • Inženýrské služby na míru speciálně pro datacentra
  • Služby s přidanou hodnotou

Pojďme spolupracovat