Smart technologie

Altrix Premium

Řízení a monitoring pro datová centra a komplexní technologické soubory. Modulární řešení, uzpůsobené na míru potřebám zákazníka, kombinuje SW a HW komponenty. Je základní vrstvou pro následnou digitalizaci správních procesů budov i rozsáhlých areálů, která využívá komplexní SCADA a CAFM systémy.

Charakteristika

Základní komponentou je ALTRIX Infrastructure Monitoring, který integruje monitoring kritické infrastruktury a doplňkových zdrojů senzorických dat. Poskytuje okamžitý přehled o stavu technologií, bezpečnosti, senzorech prostředí a dalších podpůrných systémech. Umožňuje zpětné analýzy všech dat a událostí a interoperabilitu s dalšími systémy. 

Modul ALTRIX Control System je nadstavbou nad primárními řídícími systémy jednotlivých komponent infrastruktur, která umožňuje automatizaci úloh, optimalizaci řízení, profilování provozních parametrů (sady parametrů a jejich nastavení) a vytváření provozních scénářů (test, porucha, léto, zima apod).

Řešení je možné doplnit o modul ALTRIX Data Colector ve formě AVEVA Edge – HMI/Scada software pro následnou digitalizaci správních procesů budov i rozsáhlých areálů. Celé řešení lze doplnit o vhodný CAFM systém. 

Výhody

 • Generuje vyšší dostupnost kritické infrastruktury 
 • Přispívá k optimalizaci provozních nákladů 
 • Jednoduchá integrace 
 • Soulad s procesy a certifikací (např. ITIL) 
 • Personalizované ovládání celého systému 
 • Otevřenost a bezpečnost řešení 
 • Rozšiřování a upgrade systému za plného provozu 
 • Podporuje rychlé nasazení a testování nových řešení 
 • Podporuje povinné procesy sledování veličin 
 • Podporuje modulární topologii systémů, systémy s vysokou dostupností, auto-diagnostika komunikační sítě
 • Jednoduchý servis, výměna jednotlivých bloků po zaškolení
 • Profilování provozu, scénáře, automatické přechody

Vlastnosti

 • Moderní systém s Linux jádrem
 • Kontejnerové řešení, možnost běhu několika aplikací IT a nonIT
 • Univerzální komunikační rozhraní (REST API, MODBUS, OCP, SNMP, OPEN MATRIX, HTTPS)
 • Pokročilé PLC funkce včetně energetických měření a automatického fázování
 • Chráněná autonomní funkcionalita – při poruše nadřazených systémů nebo lidské chybě
 • Autodiagnostika, auto-konfigurace, vzdálený přístup a update
 • Neomezený počet připojených senzorů
 • Umožňuje nasazení na různé platformy jako je OS Linux nebo Windows, respektive DB SQL, Oracle nebo MySQL. 

Pojďme spolupracovat