Infrastruktura

Napájení

Navrhujeme a dodáváme spolehlivé, inovativní a vysoce efektivní systémy, které zajišťují nepřerušované napájení kritické zátěže včetně záložního napájení. Využíváme při tom nejmodernější dostupné technologie od předních světových výrobců, které minimalizují dopady na životní prostředí, jsou udržitelné a energeticky vysoce efektivní.

Vlastnosti

Maximální dostupnost

Dodáváme a instalujeme odolné systémy napájení, které poskytují nepřetržitou ochranu před výpadky a poruchami veřejné napájecí sítě. Naše UPS a záložní zdroje zajistí, že budete mít vždy dostupné napájení vašich kritických aplikací.

Od návrhu po realizaci

Protože všechny projekty a systémy jsou jedinečné, přizpůsobujeme a kreativně navrhujeme každý kritický energetický systém, abychom zajistili dodání nejodolnějšího, nákladově efektivního a udržitelného řešení. Disponujeme širokým týmem odborníků, kteří zajišťují návrh, realizaci a servisní podporu systémů napájení v režimu 7 x 24.

Komplexní služby

Věříme, že integrovaný, spolehlivý a inovativní systém zálohování by měl být jádrem každé kritické infrastruktury, na které závisí vaše podnikání. S více než 30 lety zkušeností jsme schopni vám poskytnout služby s vysokou přidanou hodnotu ve všech fázích projektu.

Zkušenosti

Pracujeme na řadě projektů, které zahrnují všechny obory a odvětví v komerční sféře i ve veřejném sektoru – infrastruktura nemocnic, vysílací a přenosová centra, bankovnictví, průmysl, školství, vědu a výzkum, státní správu, energetiku, dopravu a datová centra. Díky našim odborným znalostem a zkušenostem můžeme zaručit robustní a odolné systémy napájení s garantovanou dostupností a bezpečností.

Technologie

 • VN rozvodny
 • Transformátory VN/NN
 • NN distribuční rozvaděče
 • VN a NN kabelové rozvody a podpůrné systémy
 • UPS (zdroje nepřerušeného napájení)
 • Záložní zdroje (motorgenerátory) NN i VN
 • Dynamické UPS systémy
 • Automatizované STS a ATS systémy
 • Systémy uzemnění, pospojování a vf zemnění
 • Systémy pro omezení a ochranu před přepětím
 • Systémy pro ochranu před statickou elektřinou
 • Hromosvody
 • Systémy pro napájení požárně bezpečnostních zařízení
 • Systémy nouzového odstavení (Central Stop a Total Stop)
 • Energetický audit
 • Analýza kvality napájení
 • Zátěžové testy

Pojďme spolupracovat