Data centra

Audity a certifikace

Cílem auditu a certifikace je eliminace rizik ve smyslu posouzení dosažení očekávaných parametrů v oblasti dostupnosti a efektivity provozu. Analyzujeme a kontrolujeme datové centrum jako celek a jeho všechny klíčové prvky pro zjištění shody s definovanými průmyslovými standardy jako je Uptime Institute Tier Classification System a ANSI/TIA-942. 

Vlastnosti

Posouzení celku

Proces auditu, případně certifikace data centra, je navržen tak, aby posoudil celek a všechny komponenty, jejich typ a konfiguraci Jedná se především o kritické komponenty jako jsou chladicí systémy, UPS, motorgenerátory a rozvody NN/VN. Kromě toho se posuzují také systémy BMS, monitoringu a DCIM nebo systémy požární a fyzické bezpečnosti. Aby byl zajištěn komplexní a úplný pohled na data centrum, hodnotíme také samotný objekt (budovu), procesy a stav údržby a servisu.

Měření prostředí

Během auditu datového centra jsou prováděna měření prostředí, aby bylo možné posoudit tepelné charakteristiky a identifikovat příležitosti ke zlepšení. Pokud je vyžadováno podrobnější posouzení, lze měření rozšířit o modelování proudění na datovém sále (CFD), kdy lze pro jednotlivé provozní stavy simulovat provozní poruchy a související změny dynamického tepelného zatížení prostoru.

Příslušné standardy

Certifikací DC zjistíme, zda bylo postaveno v souladu s navrhovaným záměrem, definovaným certifikovanou projektovou dokumentací, a zda je provozováno dle příslušných standardů a doporučení. Certifikace ověří, že je datové centrum schopno splnit požadavky na definovanou dostupnost, kapacitu a efektivitu provozu, dodržování a kvalitu procesů, postupů a plánů pro řízení, provoz, údržbu, školení personálu apod.

Vyhodnocení a doporučení

Audit data centra identifikuje všechny potencionální problémy provozu data centra a související rizika včetně doporučení na jejich snížení. V rámci auditu bude dokončeno podrobné vyhodnocení zátěže v prostoru a aktuální spotřeby energie a doporučení tam, kde jsou příležitosti ke zlepšení provozní účinnosti a spolehlivosti.

Výhody

  • Odstranění zbytečných nákupů a nákladů
  • Eliminace plýtvání zdrojů a informované nákupní rozhodnutí
  • Zlepšené plánování dat
  • Odhad rozpočtu a rozvrhnutí požadavků

Je čas na profesionální řešení

Zjistěte, co pro vás můžeme udělat a formujte s námi svou IT budoucnost. Již 30 let jsme předním dodavatelem datových technologií. 

Přihlašte se k odběru novinek