Datacentra

Audity a certifikace

Cílem auditu a certifikace je eliminace rizik ve smyslu posouzení dosažení očekávaných parametrů v oblasti dostupnosti a efektivity provozu. Analyzujeme a kontrolujeme datové centrum jako celek a jeho všechny klíčové prvky pro zjištění shody s definovanými průmyslovými standardy jako je Uptime Institute Tier Classification System a ANSI/TIA-942. 

Vlastnosti

Posouzení celku

Proces auditu, případně certifikace datacentra, je navržen tak, aby posoudil celek a
všechny komponenty, jejich typ a konfiguraci.  Jedná se především o kritické
komponenty jako jsou chladicí systémy, UPS, motorgenerátory a rozvody NN/VN.
Kromě toho se posuzují také systémy BMS, monitoringu a DCIM nebo systémy
požární a fyzické bezpečnosti. Aby byl zajištěn komplexní a úplný pohled na
datacentrum, hodnotíme také samotný objekt (budovu), procesy a stav údržby a
servisu.

Měření prostředí

Během auditu datového centra jsou prováděna měření prostředí, aby bylo možné posoudit tepelné charakteristiky a identifikovat příležitosti ke zlepšení. Pokud je vyžadováno podrobnější posouzení, lze měření rozšířit o modelování proudění na datovém sále (CFD), kdy lze pro jednotlivé provozní stavy simulovat provozní poruchy a související změny dynamického tepelného zatížení prostoru.

Příslušné standardy

Certifikací DC zjistíme, zda bylo postaveno v souladu s navrhovaným záměrem
definovaným certifikovanou projektovou dokumentací, a zda je provozováno dle
příslušných standardů a doporučení. Certifikace ověří, že je datové centrum schopno
splnit požadavky na definovanou dostupnost, kapacitu a efektivitu provozu,
dodržování a kvalitu procesů, postupů a plánů pro řízení, provoz, údržbu, školení
personálu apod.

Vyhodnocení a doporučení

Audit datacentra identifikuje všechny potencionální problémy provozu datacentra a související rizika včetně doporučení na jejich snížení. V rámci auditu bude
dokončeno podrobné vyhodnocení zátěže v prostoru a aktuální spotřeby energie a
doporučení tam, kde jsou příležitosti ke zlepšení provozní účinnosti a spolehlivosti.

Výhody

  • Odstranění zbytečných nákupů a nákladů
  • Eliminace plýtvání zdrojů a informované nákupní rozhodnutí
  • Zlepšené plánování dat
  • Odhad rozpočtu a rozvrhnutí požadavků

Pojďme spolupracovat