Whistleblowing

Společnost ALTRON, a.s. v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zřídila Vnitřní oznamovací systém, který je k dispozici zaměstnancům a třetím stranám pro nahlášení protiprávního, nekorektního jednání nebo neetického jednání v rozporu s Etickým kodexem společnosti ALTRON, a.s.
Vnitřní oznamovací systém zajišťuje anonymitu všech oznamovatelů a chrání je před odvetnými opatřeními. Vnitřní oznamovací systém ALTRON, a. s. je k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Jako oznamovatel můžete využít následující způsoby oznámení:
  • e-mailem zaslaným na speciální e-mailovou adresu příslušné osoby whistleblowing@altron.net
  • prostřednictvím webového formuláře na této stránce
  • telefonicky nebo prostřednictvím hlasové zprávy na telefonní číslo +420 604 220 098 příslušné osoby určené výlučně pro tyto účely,
  • ústně při setkání s příslušnou osobou, přičemž o ústně podaném oznámení bude buď se souhlasem oznamovatele pořízena zvuková nahrávka, nebo záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení, přičemž oznamovatel je oprávněn se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádři

osobní oznámení příslušné osobě:

Ing. Antonín Hemmer, 604220010, antonin.hemmer@altron.net

(uvedený kontakt slouží pro sjednání schůzky, nikoli pro podání oznámení)

Můžete také podat své oznámení na Ministerstvu spravedlnosti: Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

Formulář


    Max 16mb. Povolené typy souborů: zip, rar, pdf, jpg, jpeg, png, heic, xlsx, csv, txt, ods, docx

    Vyplnění vašeho jména není povinné. Pokud ho nevyplníte, zůstanete v anonymitě.