Propojení know-how a businessu. Petr Ding vede svou divizi s jasnou vizí

Rozvoj nových technologií, vylepšení stávajících a jejich reálné uplatnění na trhu. Divize technického rozvoje sdružuje řadu odborníků a má všechny předpoklady pro to, aby se jí tyto cíle podařilo naplnit. Její ředitel Petr Ding se navíc stále více zaměřuje na to, aby kvalifikovaní zaměstnanci pod jeho vedením dokázali maximálně otevřít svůj potenciál.

 

Jak vnímáte pozici vaší divize v rámci firmy a před jaká očekávání se staví?

Trh, na kterém se pohybujeme, se stále zrychluje. Je nutné s ním nejen držet krok, ale také vytvářet nové příležitosti a směry, kterými se na technologickém poli vydat. Od toho, aby byly naše technologie na nejvyšší úrovni, je tady naše oddělení.

Altron je v pozici české jedničky a očekává se od něj, že bude určovat směr. Tato vize u nás rezonovala dlouhodobě a konečně jsme se dostali do fáze, ve které se jí můžeme naplno věnovat. Letos jsme proto spustili Divizi technologického rozvoje (DTR), která dokáže tyto vize přetavit v reálná řešení. Máme k tomu potřebné know-how, fungující obchodní tým a maximální ekonomickou stabilitu, která nám umožňuje vývoj jednotlivých technologií a uvádět je na trh v reálných projektech.

Naše oddělení sdružuje zaměstnance s podstatným know-how pro vývoj nových technologií, jak už z názvu divize vyplývá. Nových nápadů máme spoustu připravených a hodně jich v současné době uvádíme do pohybu. Tyto myšlenky odpovídají tomu, co chce Altron dělat, kam se chce rozvíjet a posouvat produkty v rámci svého oboru.

 

Jak takové propojení know-how a obchodu vypadá v praxi?

Produkty, které vyvíjíme, navazujeme na konkrétní obchodní příležitosti. To znamená, že v momentě, kdy vývoj připravujeme, začínáme komunikovat s našimi zákazníky jejich potřeby a očekávání. To se nám daří velmi dobře a celý proces funguje efektivně. Vznikají tak technologie s okamžitým uplatněním v reálných projektech.

Je to znak zdravé firmy, která se dívá do budoucna. Není to však jen o prostředcích a příležitostech, ale také o lidech, kteří chtějí jednotlivé nápady posunout dál a samozřejmě také o perfektně provedené realizaci. Aplikace našich technologií do reálných projektů se nám daří na výbornou.

 

Mluvíte o tom, že se vám daří vyvíjet technologie s okamžitým uplatněním v reálných projektech. Můžete nám některou z nich přiblížit?

Aktuálně intenzivně pracujeme na vývoji chlazení vznikajícího datového centra Nagoja pro Seznam.cz. Tento typ chlazení bude unikátní a v současné době ho nikde v České republice nenajdete.

Abychom měli jistotu, že jdeme správnou cestou, vytvořili jsme zmenšený prototyp, který je v živém provozu více než rok a pomohl nám s optimalizací zařízení a eliminací rizik. Chlazením bude proudit několik stovek tisíc m3 vzduchu za hodinu. Jedná se na poměry České republiky o obrovské zařízení.

Odvod tepla je řešen vzduchotechnickým systémem zakomponovaným do konstrukce budovy. Technologie využívá pro svůj provoz pouze ventilátory a odpařování vody bez kompresorového chlazení. Tímto způsobem dosáhneme výjimečně nízké spotřeby elektrické energie, která je v dnešní době při výstavbě datacenter klíčová.

Důvěra se zákazníky může vzniknout pouze na konkrétních věcech a se Seznamem se nám podařilo navázat nadstandardní vztahy. Máme za sebou stavbu datacentra Kokura v roce 2014, které letos projde renovací souběžně s výstavbou nového centra Nagoja. I díky tomu jsme dostali volné ruce a výsledek bude stát za to.

 

 

Pojďme se vrátit k otázce zaměstnanců. IT obor obvykle trápí vysoká fluktuace expertů.

Ano, je to tak. Fluktuace lidí v IT oborech je něco, s čím se musí počítat. Na nás je vytvořit prostředí, které tyto dopady minimalizuje, aby byla zachována stabilita společnosti a kontinuální rozvoj. Výkon firmy je závislý na výkonu zaměstnanců. Být leaderem na trhu se nestane samo o sobě, je to zásluha konkrétních věcí, konkrétních lidí. Tyto zaměstnance se musíme dlouhodobě snažit udržet a nabídnout jim prostředí, ve kterém budou cítit podporu. Jsou to experti, kterých u nás není mnoho.

 

Máte na to své metody, jak své kolegy motivovat a vybudovat zdravý pracovní vztah?

V poslední době se nám daří nábor nových lidí, kteří mají aktivní zájem podílet se na dalším rozvoji naší divize a do práce jsou motivovaní. A tím nemyslím pouze motivaci v rámci financí nebo benefitů. Důležité je vytvořit prostředí a umožnit jim vyvíjet produkty, které je baví a věří v jejich budoucnost.

Experti v naší divizi jsou navíc silné individuality. Je nutné odhalit jejich silné stránky a připravit jim prostředí, ve kterém se budou cítit nejlépe. Někteří potřebují na věci pracovat fyzicky, daná věc jim musí projít pod rukama a někteří tíhnou spíše k virtuálnímu řešení. Každému se snažíme vytvořit takové prostředí, jaké mu nejlépe vyhovuje, aby dokázal realizovat své vize.

Sdílet článek