Provozní systém Altrix představuje skvělou volbu pro snížení provozních nákladů

Snižování provozních nákladů a optimalizace technologií představují aktuální výzvu napříč IT prostředím, na kterou se s klienty stále více soustředíme. Z toho důvodu jsme naši pozornost zaměřili na vývoj nové generace řídícího a monitorovacího systému Altrix, který evolučně vychází z předchozí generace platformy AiMON a využívá veškeré techniky a zkušenosti, jež se nám během 25 let provozu podařilo získat. Za vývojem systému, jeho uvedením na trh a nasazením v reálných projektech stojí Innovation Lab Petra Dinga. V současné době ho využívá například nově otevřené datacentrum Nagoja pro Seznam.cz.

Altrix je ucelený modulární a vysoce efektivní expertní systém pro provozovatele technologické infrastruktury. Jedná se o soubor hardwarových a softwarových řešení sloužících primárně k monitoringu, provozu, optimalizaci a administraci provozované technologie. Díky tomu, že se jedná o otevřený systém, dokáže bez problému začlenit jakoukoliv technologii na základě připravené šablony. Zároveň disponuje otevřenými metrikami pro sdílení dat.

 

„Na Altrixu pracujeme v rámci naší Innovation Lab již několik let. Díky spolupráci se společností Seznam.cz jsme měli možnost spustit tento systém v reálné aplikaci na datovém centru Nagoja, které jsme otevřeli v první polovině tohoto roku. V důsledku toho vznikl koncept infrastruktury a topologie tohoto systému.” – CTO Petr Ding

 

S nasazením systému Altrix získá provozovatel hned několik klíčových výhod. První z nich je úspora provozních nákladů. Sledováním a vyhodnocením vybraných dat řídí infrastrukturu energeticky optimálním způsobem. Další výhodou jsou snížené nároky na provozní personál. Vybrané úkoly, které jsou náročné na kvalifikovanou obsluhu, lze provádět vzdáleně z centrály nebo je plně automatizovat. Důležitou funkcí je také odhalování a eliminace problémů v počátečním stádiu. Díky Smart Senzoringu dokáže systém odhalit skryté či začínající problémy a umožnit tak jejich včasné řešení.

Tím ale výčet benefitů nekončí. Altrix dokáže maximalizovat životnost technologické infrastruktury na základě analýz jednotlivých komponentů a navrhnout jejich šetrné, ale zároveň efektivní využívání. Pomůže také s monitoringem uhlíkové stopy a přehledem vyprodukovaných emisí.

 

 

Rozdělení funkcí

 

Real-Time Monitoring
Systém je určen pro aktuální přehled o stavu a využití sledované infrastruktury v reálném čase a sbírá data pro navazující služby. Nabízí konfigurovatelnou architekturu na základě předem definovaných šablon a měří kvalitu dat monitorovaných technologií.

Řízení a automatizace
Altrix efektivně řídí chod technologické infrastruktury, snižuje náklady na provoz a nabízí automatizované profily a scénáře provozu, které zajistí rychlé řešení poruch a dokáží měnit provozní podmínky podle potřeb uživatele. Systém je schopen primárně řídit energetiku, prostředí provozu, vzduchotechniku, palivové hospodářství, ostatní TZB apod.

Detekce a prevence poruch
S využitím metody Machine Learning, moderních detekčních metod a nemodernějších senzorů, systém odhaluje skryté či začínající problémy kritické infrastruktury. Řešení provozní situace tak probíhá přímo v počáteční fázi.

Optimalizace provozu
Systém je schopen detekovat potenciální rezervy v efektivitě provozu a umožnit tak další optimalizační procesy (energetické a personální úspory, snižování negativních dopadů na životní prostředí, dostupnost infrastruktury).

Modul operátora
Uživatelsky přívětivé prostředí poskytuje nástroje pro ovládání a správu infrastruktury, přináší vizualizovaná data a umožňuje snadnou administraci. Operátor tak získá řadu nástrojů, jako jsou provozní deník, evidenci servisních prohlídek, plán revizí a další.

Modul manažera
Stejně jako v případě operátora získává manažer přehled o klíčových datech. Altrix poskytne přístup k proběhlým aktivitám či incidentům, poskytuje statická a kapacitní data o chodu infrastruktury a v neposlední řadě hlídá efektivitu řízení prováděného operátory, dodává informace z modulu predikce a optimalizace.

Pro zvýšení dostupnosti systému pro všechny vrstvy uživatelů lze tento systém využívat jak v režimu instalovaném v místě určení (pro zákazníky, kteří nemají kvůli bezpečnostním omezením možnost cloudu), tak formou služby cloudové instance v prostředí Altron. Využít lze také hybridní formy, kde je část softwarového řešení dedikovaná u zákazníka a část je poskytovaná formou služby.

Tímto řešením cílíme nejen na svět datových center, ale i na širokou škálu provozu technologických prostředí jako Smartgrid, Microgrid, průmysl, zdravotnictví a další související facility management.

Sdílet článek