Servis a údržba kritické infrastruktury má nového ředitele. Stal se jím Tomáš Sedmihradský

Provoz kritických technologií je komplexní a technicky náročná disciplína, která se neobejde bez spolehlivého servisu a údržby. Maximálně dostupné technologie jsou zásadní pro správné fungování businessu a nepřetržitá připravenost servisních techniků hraje klíčovou roli v krizových situacích, ve kterých jde o minuty.

Nový ředitel servisu Tomáš Sedmihradský je člověk na správném místě. V servisní divizi začínal jako operátor a dnes, z řídící pozice, přetavuje své zkušenosti do zvyšování kvality poskytovaných služeb.

 

Před nedávnem jste se přesunul do řízení divize Servisu. Ve společnosti jste ale již dlouho. Jaká byla vaše cesta do vedoucí pozice?

V Altronu jsem začal pracovat jako student asi v devatenácti letech, kdy jsem ještě hledal odvětví, ve kterém se uchytit. Osobně je mi velice blízká myšlenka být připraven na krizové situace a umět na ně reagovat v jakoukoliv denní dobu, stejně jako podílet se na provozu něčeho, co je kritické a musí běžet nepřetržitě. Z těchto důvodů mě práce v Altronu ihned oslovila.

Začínal jsem jako operátor dohledového centra v nepřetržitém provozu. Rozhodně ale nejsem žádný fluktuant, a tak jsem se postupem času dostal přes několik vedoucích pozic v rámci servisu až k nabídce zastávat pozici ředitele. Vnímám to jako maximálně pozitivní zhodnocení mých zkušeností a zároveň jako obrovskou zodpovědnost. Někteří zákazníci dnes při jednání s úsměvem na rtech vzpomínají, jak jsem je před lety v noci budil a řešil závady na technologii.

 

Jaké jsou vaše hlavní cíle na pozici ředitele?

Jako hlavní cíl vnímám udržení stávající velké báze zákazníků a její rozvoj ruku v ruce se zvyšováním kvality a dostupnosti poskytovaných služeb. Na poměry českého trhu máme opravdu velkou a stabilní základnu personálu a know-how. I přesto ale hledáme příležitosti, co zlepšovat a zrychlovat.

 

Jaké aspekty servisu vnímáte jako klíčové pro zmiňovanou kvalitu vašich služeb?

V dnešní nelehké době je potřeba neustále sledovat aktuální dění a rychle a efektivně na něj reagovat. Jedná se zejména o rychlou dostupnost náhradních dílů a udržení kvalitního personálního obsazení servisního teamu s dostupností 24/7. V našem světě servisu kritických technologií jde tedy zejména o čas a dostatečnou připravenost na krizové situace v jakoukoliv denní hodinu. Na všech těchto věcech dlouhodobě pracujeme a snažíme se předpovídat vzorové situace, které mohou nastat.

 

 

Dostupnost techniků 24/7 uvádí spousta firem, které jsou na trhu. Častokrát je to však vzdálené od reality. Jakým způsobem k non-stop dostupnosti servisu přistupujete vy?

Je důležité si uvědomit, že to, že někdo v noci pouze zvedne telefon, aby splnil odezvu mimo pracovní dobu, prostě nestačí. My máme v provozu v režimu 24/7/365 standardní dispečerské pracoviště včetně pracoviště vzdáleného dohledu. Kolegové jsou tedy plně připraveni požadavek odbavit v jakoukoliv denní dobu nebo sami iniciují výjezd servisu na základě údajů z monitoringu.

Pro kvalitní řešení nastalých situací je nezbytná dostatečná odbornost a připravenost i u pohotovostních techniků. Z toho důvodu udržujeme pohotovostní stav po celý rok na všech střediscích Servisní divize, aby na místo zásahu dorazil specialista podle typu dané technologie. Důležitá je tedy souhra technické připravenosti, administrativní podpory a dostupnosti kritických náhradních dílů, to vše v nepřetržitém režimu. Touto schopností již dlouhou dobu disponujeme a neustále se jí snažíme zlepšovat a reagovat tak na aktuální požadavky zákazníků v oblasti havarijních služeb.

 

Altron svým zákazníkům poskytuje službu Critical Facility Management. Co se pod zkratkou CFM skrývá?

Provoz datového centra je poměrně komplexní a technicky náročná disciplína. Svou roli v tom hraje rozmanitosti technologií a jejich naprostá kritičnost vzhledem k nepřetržitému provozu. Z toho důvodu zákazníkům, zejména z řad kritické infrastruktury státu, poskytujeme služby Critical Facility Managementu (CFM). Služby se zakládají na dostupnosti facility techniků s bezvadnou znalostí místního datacentra buď přímo v objektu v režimu 24/7/365, nebo formou pohotovosti techniků s velmi krátkou dojezdovou dobou. Datové centrum a jeho technologie v CFM režimu prochází neustálou kontrolou pomocí systémů monitoringu, MaR a vizuálních obhlídek.

Hlavním výstupem služby CFM je za každých okolností rychlá a efektivní odezva na vzniklé situace a incidenty v provozu. Zároveň také působí jako služba integrátora jednotlivých služeb a dodávek na datacentrum vzhledem k aktuálním potřebám provozu. Samozřejmostí je pravidelný reporting a průběžné informování zákazníka ohledně aktuálního stavu a kapacity.

 

Můžete uvést příklad datacentra, které využívá služeb CFM?

Typický příklad režimu CFM je provoz datových center telekomunikačních společností. Pro nás je to například zároveň náš největší zákazník – společnost Cetin a.s., provozovatel největší telekomunikační sítě v Česku, na kterou jsou napojeny 4 miliony přípojek. Pro Cetin službou CFM pokrýváme hned několik datacenter s výměrou několika set metrů a spotřebou v řádu megawattů, pro které je rychlost a spolehlivost naprosto zásadní.

 

 

V rámci vzdáleného monitoringu využívá Altron primárně vlastní platformu AIMON. Jaké jsou její přednosti?

Vzdálený monitoring zařízení v nepřetržitém provozu je dnes již nezbytností pro efektivní provoz kritické technologie. V Altronu máme v nepřetržitém provozu dohledové centrum již dlouhou řadu let, neustále ale pracujeme na jeho efektivitě a zdokonalení služeb monitoringu a informování zákazníků.

Monitoring jako takový je třeba vnímat jako jeden ze stěžejních prvků v provozu kritických technologií zejména z důvodu dostupnosti aktuálních a správných dat. Získaná data slouží jako podklad pro rychlou reakci preventivního nebo havarijního servisu a obecně udržitelnost provozu 24×7. Z tohoto důvodu je ale důležité, aby systém monitoringu, jeho periferie a datové spojení, bylo taktéž pod dohledem a v bezvadné kondici.

Jako nástroj pro vzdálený dohled technologií slouží primárně náš vlastní produkt AIMON. Systém AIMON disponuje vlastní diagnostikou, pokročilou funkcí notifikace uživatelů a zároveň naše dohledové centrum neustále sleduje stav sítě, prostřednictvím které data dostává. Toto řešení přináší vysokou dostupnost informací o skutečném stavu zařízení “na druhém konci”. Pro nás je tedy AIMON jakýmsi trumfem ve hře, kde jde o minuty.

Sdílet článek