Antonín Hemmer nastupuje do řízení nové Divize záložních systémů a zjednodušuje proces realizace zakázek

V letošním roce jsme představili tři nové specializované divize, které nám lépe umožní rozvíjet jednotlivé segmenty našeho businessu. Jednou z nich je Divize záložních systémů, zkráceně DZS. Jejího řízení se ujal Antonín Hemmer, který do té doby působil na pozici Bezpečnostního ředitele. Jaké jsou priority nové divize a jaké produkty bude rozvíjet nám její ředitel prozradil v následujícím rozhovoru.

 

Záložní systémy patří k nejstarším produktům, se kterými Altron začínal. Za jakým účelem nová divize vznikla?

Divize záložních systémů vznikla jako řešení požadavku zjednodušení procesu realizace zakázek. Cílem bylo rozdělit požadavky zákazníků přicházející do naší společnosti velmi zjednodušeně řečeno na komplexní (integrační) řešení a základní řešení respektive produkt se základní službou. Záměrem bylo již na začátku obchodního případu oddělit přípravu a následnou realizaci standardních a komplexních zakázek.

Slibujeme si od tohoto nastavení několika věcí – chceme zejména ulevit oddělení proffesional services od relativně „jednoduchých“ zakázek a vytvořit jim tak prostor pro soustředění se na velké integrační zakázky. Zároveň věříme, že tím, že je zde divize, která se zabývá především záložními systémy, dojde k rozšíření instalované databáze klasických záložních zdrojů a tím vzniknou nové obchodní příležitosti pro Servisní divizi.

Záložní systémy jsou produkty, kterým velmi dobře rozumíme. Velmi dobře je známe a dlouhodobě je prodáváme. Máme v této oblasti zkušenosti a zejména tradici na trhu. To vše jsou velmi dobré předpoklady pro fungování DZS.

 

Jaké produkty a technologie spadají pod vaši divizi?

Jak už z názvu DZS vyplývá, jedná se zejména o standardní produkty určené k zálohování rozvodů elektrické energie. Jsou to zejména záložní zdroje UPS, motorgenerátory, baterie, usměrňovače, střídače. Nabízíme i doplňkové produkty jako jsou např. 19“ stojany a distribuční lišty PDU.

Produkty nabízíme vždy se základní službou, pod kterou se může skrývat nejen doprava a nastěhování, ale zejména připojení, služba prvního spuštění a zaškolení.

 

Dá se tedy říct, že se záložními systémy cílíte napříč trhem a jednotlivými segmenty?

Ano, záložní systémy mají široké spektrum využití přes všechny segmenty trhu. Jsou to základní produkty fungující samostatně nebo jako součást většího celku. Naším zákazníkem je velká korporace, ale také drobný živnostník. Prodáváme produkty koncovým uživatelům, státním institucím, developerům, dodavatelům vyšších technologických celků nebo do investiční výstavby.

V současnosti máme například úspěchy s dodávkami na retailové řetězce, které otevírají nové pobočky nebo mění stávající vysloužilé systémy. Zjednodušeně to jsou tradiční produkty, které dokáže ocenit každý.

 

 

Jak je to u těchto tradičních produktů s technologickými trendy?

Nejsem si jist, zda se dá mluvit o technologických trendech. Prodáváme tradiční produkty, které jsou na trhu desítky let. Stejně jako ostatní technologie prochází i tyto produkty modernizací, zvyšuje se jejich účinnost, zmenšují se rozměry, zjednodušuje se ovládání a podobně. Postupně se začínají v oblasti zálohování více objevovat LiOn nebo LiFePo baterie, které mají specifické vlastnosti a jsou pro některé zákazníky i přes vyšší cenu zajímavější než klasické olověné baterie. Prodáváme produkty významných světových hráčů v oblasti záložních zdrojů. Jsou to produkty veskrze moderní a plně konkurenceschopné.

 

Kam s vaší divizí cílíte?

Hlavním cílem je zdárný rozjezd DZS a prokázání její životaschopnosti. Musíme jasně definovat produktovou strategii, která musí být diskutována napříč divizemi servisu, realizace a technického rozvoje.

Potřebujeme také obsadit pozice produktových specialistů, kteří jsou schopni své produkty reprezentovat, komunikovat a nově objevovat na trhu. Musí být schopni jednotlivé produkty konfigurovat, nabízet a spravovat po stránce podpůrných materiálů i legislativní.

 

Rozšíření týmu jde často ruku v ruce s rozšířením nabízených služeb. Máte takové plány do budoucna?

Postupně chceme kromě základních služeb nabídnout i drobné elektroinstalační práce, rozvaděče a související rozvody. K tomu musíme vytvořit nové oddělení „montérů“, kteří by tyto činnosti byli schopni vykonávat. Toto oddělení může být koncipováno jako sdílené, protože je dobře využitelné v rámci druhých divizí např. v servisu při výměnách baterií nebo i realizaci.

 

Sdílet článek