Altron

Certifikace datových center je služba, která analyzuje a kontroluje všechny klíčové prvky vašeho datového centra, aby zjistila shodu s definovanými průmyslovými standard,y jako je UPTIME Institute a ANSI/TIA-942 a další. Pokud chcete mít infrastrukturu vašeho podnikání pod kontrolou, potřebujete mít její objektivní a nezávislé posouzení.

Specifikace

  • certifikace datových center dle UPTIME Institute
  • certifikace datových center dle ANSI/TIA-942
  • certifikace datových center dle UL3223
  • certifikace datových center dle ALTRON Best Practises

Klíčové vlastnosti

  • Pokud investuje vysoké finanční prostředky do vybudování nového datového centra, chcete mít jistotu, že navrhované řešení bude splňovat všechny vaše požadavky na výkon a dostupnost. Tak, aby se naplnily vaše obchodní záměry. Navrhované řešení musí současně eliminovat rizika, garantovat efektivní provoz a optimální provozní náklady, zajistit předpoklady pro očekávanou návratnost vaší investice.
  • Certifikace již vybudovaného datového centra garantuje, že bylo postaveno v souladu s navrhovaným záměrem, definovaným certifikovanou projektovou dokumentací, a ověří, že je schopno splnit požadavky na definovanou dostupnost, kapacitu a efektivitu provozu. Postup výstavby a průběžné úpravy a změny projektové dokumentace mohou změnit parametry vašeho díla tak, že není schopno naplnit očekávanou užitnou hodnotu.
  • Provozovatelé datových center chtějí eliminovat provozní rizika, zajistit maximální efektivitu provozu a optimální provozní náklady. Certifikace provozu datového centra posoudí kromě jeho parametrů také dodržování a kvalitu procesů, postupů a plánů pro řízení, provoz, údržbu, školení personálu apod. Cílem je eliminace rizik souvisejících s lidským faktorem, dosažení očekávaných parametrů v oblasti dostupnosti, efektivity provozu a optimalizace provozních nákladů.
Sestavte si služby na míru