Servis a údržba

Critical Facility Management

Služba garantuje maximální možnou dostupnost a efektivitu, trvalé snižování provozních nákladů a zajištění očekávané kvality provozu. Na základě úspěšné historie v oboru datových center jsme vytvořili unikátní metodiku služby CFM a její Centrum Excelence. Dnes umíme nabídnout zákazníkům škálovatelnou službu vytvořenou přesně podle definovaných potřeb. 

Vlastnosti

Služba CFM snižuje v kombinaci s vlastním týmem zkušených provozních manažerů, provozářů a certifikovaných servisních techniků výrazným způsobem interní nároky klienta na kapacitu a odbornost vlastního personálu pro provozní podporu datového centra a umožňuje tak optimalizaci nákladů na straně klienta. 

Základem služby je kombinace servisních programů, které kombinují pravidelnou preventivní údržbu a poruchový servis s provozní podporou a reportingem. 

Klíčovou součástí služby je využití služby nepřetržitého vzdáleného dohledu na základě komplexního monitoringu datového centra prostřednictvím vlastní platformy ALTRIX. 

Službu vzdáleného dohledu lze doplnit o službu Virtuálního provozáře sloužící pro detekci, správu a řešení incidentů a pro řízení provozních stavů, která zahrnuje také pravidelný reporting. Součástí této služby je využití systému řízení datového centra na platformě ALTRIX. 

Výhody

  • Nepřetržitý monitoring, dohled a podpora v režimu 7 × 24 
  • Elektronická evidence a správa všech incidentů (Ticketing) 
  • Řízení změn, správa požadavků a problémů 
  • Pravidelné provozní audity 
  • Plánování a řízení kapacit 
  • Plány činností – denní, týdenní, měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční 
  • Provozní a eskalační plány 
  • Provozní deníky, logy událostí 
  • Plány školení – interní, externí 
  • Bezpečnostní postupy 

Pojďme spolupracovat