Altron

Všichni naši zákazníci se snaží eliminovat bezpečnostní hrozby a současně zlepšovat nabídku poskytovaných služeb, snižovat čas na uvedení nových služeb do života a rozvíjet podnikání. To vše je zarámováno do omezeného rozpočtu a s tlakem na snižování počtu zaměstnanců. Naši konzultanti žijí vašimi problémy, vnímají pozorně vaši strategii a jí přiřazené priority. Poskytnuté služby plně uspokojí vaše požadavky ve smyslu kvality, definovaného časového rámce a vytvořená dokumentace a/nebo dokumenty jsou důkladně zpracované a snadno pochopitelné.

Přehled služeb

Konzultační služby

Konzultační služby pro hledání a dosažení funkčních a účinných řešení v libovolné fázi projektu. Základem této služby jsou zkušenosti, kvalita a profesionalita našich konzultantů. Cílem služby je pochopit požadavky zákazníka a zajistit očekávaný přínos a spokojenost zákazníka (především v oblasti úspory investičních a provozních nákladů).

Technologické poradenství

Technologické poradenství pro optimalizaci stávající infrastruktury, systémů, procesů a postupů vychází z dlouhodobých zkušeností našich konzultantů a jejich certifikací na jednotlivé technologické soubory.

Strategie

Strategie poskytuje zadavateli pohled na zadaný plánovaný rozvoj ve vztahu k technologickým předpokladům – s přihlédnutím ke stávajícímu stavu a uvažovaným budoucím požadavkům, cílům a jejich prioritám.

Strategie definuje postup pro získání nebo rozvoj kapacit, parametrů, dostupnosti, bezpečnosti a optimalizace provozních nákladů. Základním cílem je stanovit optimální cestu s ohledem na priority zadavatele a v návaznosti na jeho obchodní záměry a požadavky a strategii rozvoje podnikání. Důležitým aspektem je plánování rozvoje na delší období a sladění současných aktivit s potřebami budoucího rozvoje (zejména business continuity, škálovatelnost systémů, modularita, mobilita, TCO apod.)

Důvodem pro vypracování strategie v tomto rozsahu jsou zejména:

 • racionalizace rozhodovacího procesu
 • optimalizace a plánování budoucích aktivit, investic a provozních nákladů
 • dladění potřeb podnikání, ICT, provozní infrastruktury v delším časovém měřítku
 • možnost budoucího rozvoje

Odborné hodnocení (audit)

Odborné hodnocení (audit) infrastruktury, systémů, procesů a postupů je základním předpokladem pro definování stávající bezpečnosti, dostupnosti, efektivity provozu a jejich optimalizaci.

V rámci auditů se provádí hodnocení dle požadavků zákazníka – vnitřní standardy, zadání (SoR, RFP, ETR apod.) a dle mezinárodních i lokálních standardů a norem. Součástí hodnocení je vždy technická a finanční analýza a variantní doporučení pro další rozvoj.

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti vychází z analýzy potřeb zadavatele, dostupné historie a definovaného budoucího rozvoje, který odráží předpokládané trendy pro posouzení rizik. Posuzuje klíčové parametry navrhovaných řešení a zdrojů, jejich dostupnost a cenu, vždy s ohledem na možné změny v čase.

Studie proveditelnosti zahrnuje typicky tyto oblasti:

 • výchozí stav, zdůvodnění a analýza potřebnosti
 • popis realizace a definice etap
 • řízení projektu
 • architektura, technické a technologické řešení
 • analýza a řízení rizik
 • harmonogram realizace
 • finanční a ekonomická analýza
 • hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu

Projektové řízení

Projektové řízení je proces, který koordinuje jednotlivé složky činností při realizaci projektu. Smyslem je co nejefektivněji dosáhnout za definovaných okrajových podmínek (typicky čas a rozpočet) požadovaného cíle, který je stanoven v rámci daného projektu.

Reference

Naše vybrané reference v oblasti Professional Services:

 • Abu Dhabi Commercial Banky
 • CETIN
 • Mubadala Development Company
 • Central Bank of OMAN
 • MOI
 • T-Mobile
 • Ministerstvo vnitra ČR
 • Magistrát hlavního města
 • NAKIT
Sestavte si služby na míru