Snižování energetické náročnosti datacenter jako aktuální téma napříč všemi segmenty

Energetická spotřeba datacenter se s rostoucí náročností IT provozu rapidně zvyšuje. Souběžně s tím prochází trh masivní transformací a všechny segmenty businessu hledají způsoby, jak za spotřebu ušetřit.

Jaké jsou postupy při návrhu efektivního datacentra a jak se do této problematiky propisují současné evropské regulace? Na téma energetické náročnosti datacenter jsme si povídali s naším obchodním ředitelem Pavlem Heroutem.

Evropa prochází v současné době energetickou krizí. Vzhledem k současné situaci na trhu s energiemi jsou požadavky našich klientů na úspornější řešení stále aktuálnější. Zvýšený zájem o energeticky úsporná řešení však pouze umocňují trend, který byl nastaven již před několika lety.

„Snižování náročnosti na spotřebu energie je pochopitelný požadavek. Úsporná opatření jsou však tématem pro datacentra již delší dobu. Tím, že jsme se touto problematikou zabývali již dříve, máme náskok a můžeme vhodně a efektivně aplikovat to, co jsme se v minulých letech naučili,‘‘ dodává Pavel Herout.

Nutné je ale pochopit, že přestože se energetická náročnost snižuje, objem dat velmi rychle roste. Celková spotřeba energie tedy roste také. Bavíme se tedy spíše o řízené korekci spotřeby než snižování jako celku. Maximalizovat výkon a zároveň snižovat náklady můžeme několika způsoby.

 

„Zásadním a prvním úkolem při provozu datacenter je audit IT. Eliminace starého, neefektivního nebo dokonce nepoužívaného vybavení je pro snížení energetické náročnosti datacentra zásadní. Je to logické, to, co nemusím provozovat, nemusím ani napájet a chladit.‘‘

 

Příkladným způsobem snižování spotřeby je využití nízkoztrátových technologií UPS, traf a volného chlazení, jinak nazývané také jako technologie free-coolingu. Jedním z příkladů aplikace takových technologií je datové centrum Kokura společnosti Seznam.cz. Nízkoztrátové a úsporné technologie zde spolehlivě fungují již téměř 10 let. O projektu datacentra si můžete přečíst v jednom z našich předchozích článků.

 

 

Další náklady lze zmírnit například využitím odpadního tepla, které vygenerovaly okolní technologie napájené elektrickou energií. V běžných případech je teplo pouze odváděno do okolního prostředí a dále nevyužito. Rekuperací tohoto zdroje, tedy jeho následným využitím např. pro vytápění přilehlých neprodukčních prostor nebo zapojením do blízkých výrobních procesů, lze vloženou elektrickou energií opakovaně využít.

Svou roli hraje také technologická kázeň při instalace IT. Sání vzduchu pro IT je klíčové pouze z místa distribuce chladného vzduchu, tedy studené uličky. IT zařízení musí být instalována v datových rozvaděčích tak, aby nedocházelo k průchodům nebo jiným recirkulacím mezi chladným a ohřátým vzduchem z výdechu IT. Promíchání vzduchu ze sání a výdechu nepříznivě ovlivňuje účinnost procesu chlazení a příkon celého datacentra.

Experimenty na dně moře

Všechny zmíněné body lze považovat za ověřené postupy, se kterými lze docílit nižší energetické náročnosti. Technologičtí giganti však experimentují s netradičními postupy. Jedním z nich je datacentrum, které má do pěti let vyrůst v Číně. Rozsáhlá výstavba má vzniknout pod mořskou hladinou a k chlazení poslouží okolní studená voda. Mezi odborníky však převládá názor, že náklady na jeho vybudování budou neúměrně vyšší než jeho možná úspora.

„Umístit datové technologie pod vodu dává smysl spíše u menších systémů, úspěšný experiment provedl před dvěma lety například Microsoft. Datacentrum o velikosti kontejneru bylo ponořeno na dva roky pod hladinu a výsledky byly vyhodnoceny jako velmi slibné. Problém nastává v momentě údržby nebo servisu, přestože jejich poruchovost pod vodou výrazně klesá.‘‘

Tento způsob řešení však prozatím není aktuální z pohledu komerčního provozu. Zajímavá jsou ale získaná data z hlediska spolehlivosti a jejich aplikace na tradiční suchozemská datacentra.

Druhé místo ve spotřebě vyhrává chlazení

Chlazení představuje v celém energetickém ekosystému datacenter druhou největší položku. Odpadní teplo, které servery produkují, je nutné účinně chladit, aby se zabránilo jejich poškození. Aby mohlo dojít ke snížení nákladů, přistupuje se v návrhu k moderním chladicím jednotkám s optimálními parametry.

 

„V tomto případě lze uvést jako příklad kompaktní VZT jednotku pro naše mobilní datové centrum Edge DC, které po většinu roku pracuje bezkompresorově. Může tedy snížit vlastní spotřebu chlazení o více než 40 % po dobu delší než šest měsíců. Z dlouhodobého hlediska to představuje skutečně razantní šetření nákladů.‘‘

 

Řešení v podobě mobilních datacenter jsou oblíbená u řady institucí právě kvůli efektivním provozním nákladům, dlouhé životnosti a díky modulárnímu řešení také rychlému termínu dodání.

 

Uhlíkově neutrální datacentra

Na všechny segmenty trhu se navíc kladou požadavky na snižování uhlíkové stopy. Evropská unie stanovila, že mají být datacentra a telekomunikace do roku 2030 uhlíkově neutrální.

„Pro tento ambiciózní cíl bude nutno zajistit většinu energie z obnovitelných zdrojů a maximum tepla rekuperovat do formy využitelného odpadního zdroje. Pro všechny v oboru to bude představovat skutečnou výzvu.“

Zda je tento cíl reálný, ukážou následující roky. Jedno je ale jisté. ICT odvětví projde v nejbližší době ekologickou transformací pomocí udržitelných a energeticky účinných technologií.

Sdílet článek